Bred kunskap inom starkström och svagström

När vi arbetar med el arbetar vi såklart med höga spänningar och en hög andel volt som för med sig olika säkerhetsrisker man måste ta i beaktning. Om någon sladd skulle kopplas fel kan det leda till milda eller livsfarliga konsekvenser med med kortslutning, att proppen går eller att sladden överhettas och börjar brinna. Du undviker detta genom att anlita oss!

När vi arbetar med diverse elinstallationer i Göteborg innebär det att vi utför installationer av elektriska anläggningar, både starkströmsanläggningar och svagströmsanläggningar. De båda anläggningarna är vanligt förekommande i bostadshus och i företagslokaler och utgör en viktig del i den dagliga användningen av el.

elinstallationer-göteborg-elektriker
När vi pratar om starkström innebär det en elinstallation eller elservice av bland annat:
  • Installation i bostaden
  • Vägguttag i hushållet
  • Kraftledningar
När vi pratar om svagström är det enklare former av elinstallationer i Göteborg, bland annat:
  • Installation av datanät
  • Elinstallation av brandlarm

Med elservice förhindrar du olyckor och säkerställer att elen fungerar som den ska

Ska du installera ny el hemma är det viktigt att använda säkra och godkända installtionsmaterial som garanterar att elen transporteras korrekt.

Elstrukturen kan krångla av olika anledningar, vilket är en anledning till att utföra elservice med jämna mellanrum.

Låter du våra elektriker undersöka elen kan vi undvika eventuella olyckor genom att lokalisera vissa felinstallationer. El som har kopplats fel kan resultera i överhettning och farlig brand om det inte åtgärdas. Ibland kan det röra sig om en sladd som blivit gammal eller kanske blivit utsatt för en fuktskada man inte visste om.

Vi tänker alltid på din säkerhet när vi utför vår elservice och hittar alltid smidiga lösningar som passar dina behov. Både när vi utför elinstallationer i Göteborg eller elservice är vi noga med att följa de regler och riktlinjer som finns i branschen, samt att hålla hög kvalité på vårt arbete.

elinstallationer-göteborg-elektriker-nytt-vägguttag

Elinstallation av auktoriserad elektriker – för säker och hållbar el

All form av elinstallation måste bli utförd av kvalificerad elektriker, oavsett hur enkelt arbetet kan se ut att vara. Vid det här laget har vi fastställt att el är farligt att arbeta med och ska hanteras med respekt för din säkerhet.

Det innebär att om du är i behov av en nyinstallation av ett vägguttag, strömbyte eller byte från ojordade till jordade uttag ska du kontakta oss.

Ha alltid som riktlinje att allt arbete som rör el och elinstallationer ska utföras av elektriker med kunskap inom branschen. Du får ett slutresultat som håller hög kvalitet, säkerhet och hållbarhet, samtidigt som du får alla garantier. Glöm inte att du kan använda det förmånliga ROT-avdraget för våra tjänster!

Förmånligt ROT-avdrag för prisvärd service

När du kontaktar oss för elinstallationer i Göteborg kan du vara trygg med att få hjälp av en komplett elektriker. Vi arbetar alltid efter dina önskemål och behov, och presenterar lösningar som är effektiva och prisvärda.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring elinstallationer eller andra arbeten som rör el. Det är alltid bra att rådfråga oss inför ett arbete så att vi kan ge korrekt rekommendation för det arbete du önskar få utfört.

Skicka en offertförfrågan för elinstallation och elservice, berätta mer om det du behöver hjälp med, så återkommer vi inom kort. Som privatperson kan du dessutom anlita våra elektriker med det förmånliga ROT-avdraget.